Kortsleht

Alchemilla vulgaris

Lady’s mantle

Kortslehte peetakse naiste taimeks. Tema voldiliste lehtede vahelt kogutud kastepiiskadel usutakse olevat naise ilule suur positiivne mõju. Tegelikult sisaldabki kortsleht antibakteriaalseid ja verdpuhastavaid ühendeid, mistõttu on tunnustatud ravimtaim. Kõiki 23 kortselehe pisiliiki on võimalik kasutada ravimtaimena.

This plant is especially good for women. Its distinctive leaves collect the dew fall in their middle that shine and sparkle in the morning sun. One who wishes to be more beautiful should wash their face with this water.