Väike-lehelind

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

Väike-lehelind on Eestis metsades üldlevinud ja arvukas pesitseja (500 000–600 000 paari). Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub oktoobris, üksikuid isendeid on leitud ka talvel. Väike-lehelind on putuktoiduline, kuid sügisel sööb ka marju.

Common Chiffchaff – widespread and very common breeder in Estonia (500,000–600,000 pairs) in forests (April-October).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice