Sookurg

Grus grus

Common Crane

Sookurg on Eestis üldlevinud ja kasvava arvukusega pesitseja – kokku pesitseb 7000–8000 paari. Esimesed isendid saabuvad kevadel juba märtsis, sügisel lahkuvad septembris–oktoobris. Sookurg pesitseb kõikvõimalikes märgades elupaikades – soodes, luhtadel, aga ka roostikes ja raiesmikel. Sügiseti augustis-septembris koonduvad sookured ööbima kogumitesse, millest suurimad, tuhandelinnulised ööbimiskogumid on teada Matsalu rahvuspargis (Põgaris, Rannajõel) ja Silma looduskaitsealal (Saunja lahe ääres). Sookurg kuulub Eestis III kaitsekategooria liikide hulka.

Common Crane – widespread and common breeder in Estonia (7,000–8,000 pairs, increasing) (March-October). Breeds in different wetland habitats e.g. bogs, flooded meadows, reedbeds and damp tracts of clear fell. In autumn (August–September) roosts in large numbers, especially in Matsalu National Park (Põgari, Rannajõe) and Silma National Park (Saunja Bay).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice