Piiritaja

Apus apus

Common Swift

Piiritaja on Eestis üldlevinud ja tavaline pesitseja (50 000–100 000 paari), kes teeb pesa üldjuhul hoonete urgetesse, aga ka pesakastidesse ja puuõõntesse. Eestisse saabub piiritaja kevadel mais, viimased lahkuvad sügisel septembris. Suurema osa elust veedab piiritaja lennates, mille käigus ta toitub õhuputukatest.

Common Swift – widespread and common breeder in Estonia (50,000–100,000 pairs) (May-September) in urban habitats.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice