Ööbik

Luscinia luscinia

Thrush Nightingale

Ööbik on Eestis võsastikes ja metsistunud aedades üldlevinud ja tavaline pesitseja (60 000–120 000 paari). Kevadel saabub ta mais, sügisel kohtab viimaseid septembris. Ööbiku toiduks on putukad, ussid ja teod, sügisel ka marjad ja seemned. Öösiti laksutab ööbik ka Muhu seikluspargi alal.

Thrush Nightingale – widespread and common breeder in Estonia (60,000–120,000 pairs) in scrub, gardens and parks (May-September).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice