Musträstas

Turdus merula

Common Blackbird

Musträstas on Eestis metsades, parkides ja aedades üldlevinud ning arvukas pesitseja (300 000–400 000 paari). Eriti Lääne-Eestis on ta suhteliselt tavaline ka talvel. Musträstas sööb putukaid, usse ja tigusid ning ka marju ja puuvilju.

Common Blackbird – widespread and common breeder in Estonia (300,000–400,000 pairs) in forests, gardens and parks. Resident, although uncommon in winter.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice