Mustpea-põõsalind

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

Mustpea-põõsalind on Eestis sega- ja lehtmetsades ning parkides üldlevinud ja arvukas pesitseja (300 000–500 000 paari). Kevadel saabuvad nad aprillis, sügisel lahkuvad viimased isendid oktoobris, kuid üksikud võivad jääda ka talvitama. Mustpea-põõsalind toitub putukatest ja marjadest.

Eurasian Blackcap – widespread and common breeder in Estonia (300,000–500,000 pairs) in mixed and deciduous forests, gardens and parks (April-October). Very rare in winter.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice