Merikotkas

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

Merikotkas on 290–330 paariga Eestis vähearvukas, peamiselt Lääne-Eestis ja Emajõe-Peipsi järve vesikonnas pesitseja. Merikotkast kohtab Eestis aastaringselt. Merikotkas toitub kaladest, veelindudest ja raibetest. Ülelendavaid merikotkaid võib Muhu seikluspargis sageli vaadelda. Merikotkas kuulub Eestis I kaitsekategooria liikide hulka.

White-tailed Eagle – uncommon breeder in Estonia (290–330 pairs). Resident. Most common in Western Estonia and River Suur-Emajõgi basin. In Muhu Adventure Park you could often watch overflying White-tailed Eagles.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice