Kuuse-käbilind

Loxia curvirostra

Common Crossbill

Kuuse-käbilind on Eestis kuusikutes mõnel pool harv, teisal aga tavaline pesitseja. Nende arvukus sõltub käbide rohkusest - nende peamiseks toiduks on kuuseseemned - ja kõigub aastati 5000 kuni 75 000 paari vahel. Kuuse-käbilinnud pesitsevad enamasti varakevadel veebruaris-märtsis, muul ajal liiguvad sageli parvedes.

Red Crossbill – breeder (rare to common) in spruce forests in Estonia (5,000–75,000 pairs). Numbers fluctuate depending on spruce cone crop. During influxes can be very numerous (July-November). Breeds very early (February-March). Outside breeding season usually in small flocks. Resident.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice