Karmiinleevike

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

Karmiinleevike on Eestis pool-avamaastikul (niitude pajustikes, võsastikes, raiesmikel, kadastikes) üldlevinud ja tavaline pesitseja (80 000–120 000 paari). Kevadel saabub mais, sügisel lahkub varakult juba augustis. Karmiinleevike toitub putukatest, marjadest, seemnetest ja pungadest.

Common Rosefinch – widespread and common breeder in Estonia (80,000–120,000 pairs) in semi-open country: juniper, gardens in countryside, clearfell, brushy meadows (May-August).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice