Kaelustuvi

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

Kaelustuvi on Eestis üldlevinud ja tavaline metsade lind, keda pesitseb siin 50 000–70 000 paari. Märtsist aprillini ja septembrist oktoobrini kestval rändeajal on kaelustuvid sageli suurte parvedena. Üksikud kaelustuvid on jäänud Eestisse ka talvitama. Kaelustuvi toiduks on peamiselt marjad, seemned ja pungad.

Common Wood Pigeon – common breeder in forests and parks in Estonia (50,000–70,000 pairs). Common in passage (March-April, September-October), can form large flocks. Rare in winter.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice