Hiireviu

Buteo buteo

Common Buzzard

Hiireviu on Eesti kõige tavalisem, üldlevinud ja lihtsamini vaadeldav röövlind. Kokku pesitseb hiireviusid Eestis 7000–9000 paari. Sageli võib teda saaki varitsemas näha teede äärtes, elektripostidel ja -liinidel. Hiireviu toiduks on närilised, linnud, konnad, ussid ja putukad. Ehkki enamik hiireviusid rändab talveks lõuna poole, jäävad mõned Eestisse, eriti Lääne-Eestisse, ka talvitama. Hiireviu kuulub Eestis III kaitsekategooria liikide hulka.

Common Buzzard – most common and visible raptor in Estonia (7,000–9,000 pairs), who breeding in different woodland habitats. Some of the birds overwinter in Estonia.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice
Lisaks hiireviu info kodulehel “Aasta lind 2015”