Hallrästas

Turdus pilaris

Common Blackbird

Hallrästas on Eestis parkides ja metsades üldlevinud ning arvukas pesitseja (80 000–150 000 paari). Ta pesitseb sageli kolooniatena. Mõnel aastal jääb hallrästaid Eestisse arvukalt talvitama ning siis on leitud isegi tuhandetesse isenditesse küündivaid parvi. Hallrästas sööb putukaid, usse, marju ja puuvilju..

Fieldfare – widespread and common breeder in Estonia (80,000–150,000 pairs) in parks, gardens and forests. May breed colonially. Common (sometimes large flocks) in winter when good rowanberry crop present.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice